Algemene Voorwaarden

  • Op onze aanbiedingen is Nederlands recht van toepassing
  • Op  onze aanbiedingen is het Veilingreglement van Royal FloraHolland en in aanvulling / afwijking hiervan de Algemene Voorwaarden Royal FloraHolland Connect van toepassing, welke op de website van Royal FloraHolland zijn gepubliceerd.Koper en verkoper verklaren op de hoogte te zijn van deze voorwaarden en deze te hebben ontvangen.
  • In eventuele geschillen tussen koper en verkoper verband houdende met de aanbieding, dan wel de uitvoering van de onderhavige aanbieding zal, met inachtneming van deze voorwaarden bij vonnis worden beslist door ARBITERS te Naaldwijk, volgens de regels van de VBN / VGB Arbitrage Commissie
  • Op onze aanbiedingen zijn geen eigen algemene voorwaarden van koper van toepassing, tenzij deze met toestemming van de verkoper in dit document zijn opgenomen.
  • Prijs is exclusief BTW, Royal FloraHolland heffingen en servicekosten.
  • Productkenmerken volgens VBN, tenzij anders vermeld.